Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy  pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy , Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów

tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92


e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl
Centrum Aktywizacji Zawodowej

ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów

 
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 45 20


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę