Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową Opłatę w wysokości 30 zł (za każdego cudzoziemca) należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11 22-500 Hrubieszów...

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH

Informacja o planowanych szkoleniach w 2018 roku

INFORMACJA

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza VII nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w roku 2017.

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Programu...

Zwrot podatku od stypendiów stażowych, szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864) informujemy, że nastąpiła...

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że posiada środki ma refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę