Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych mężczyzn w zakresie: „Kierowca operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym”

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych mężczyzn w zakresie: „Operator koparko-ładowarek kl. III”

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 bezrobotnych kobiet w zakresie „Kucharz”

INFORMACJA

Modyfikacja planu szkoleń grupowych w 2018 roku w związku ze zmianą terminu realizacji oraz źródeł finansowania

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Informacja

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2017 rok

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową Opłatę w wysokości 30 zł (za każdego cudzoziemca) należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11 22-500 Hrubieszów...

Informacja

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Zwrot podatku od stypendiów stażowych, szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864) informujemy, że nastąpiła...

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że posiada środki ma refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę