Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Aktualności

TARGI EDUKACJI I PRACY

ZAPROSZENIE NA TARGI EDUKACJI I PRACY

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku

INFORMACJA

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2017 rok

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową Opłatę w wysokości 30 zł (za każdego cudzoziemca) należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11 22-500 Hrubieszów...

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH

Informacja o planowanych szkoleniach w 2018 roku

INFORMACJA

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Programu...

Zwrot podatku od stypendiów stażowych, szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864) informujemy, że nastąpiła...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę