Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych mężczyzn w zakresie: „Kierowca operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym”

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych mężczyzn w zakresie: „Operator koparko-ładowarek kl. III”

OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku     Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 bezrobotnych kobiet w zakresie „Kucharz”

INFORMACJA

Modyfikacja planu szkoleń grupowych w 2018 roku w związku ze zmianą terminu realizacji oraz źródeł finansowania

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Obsługa osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie

Niepełnosprawni klienci Urzędu obsługiwani są na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w  Hrubieszowie,  w  pokoju nr 4,  gdzie  wydzielono Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.  Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z udogodnienia architektonicznego w...

Informacje o urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Hrubieszowskiego powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających m.in. z: przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zmianami); przepisów ustawy z...

praca gov pl

Formularz kontaktowy

Uprzejmie informujemy, że PUP w Hrubieszowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby,...

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie...

Statystyki 2018 rok

Załączniki Sprawozdanie o rynku pracy - styczeń 2018 r. Sprawozdanie o rynku pracy - luty 2018 r. Sprawozdanie o rynku pracy - marzec 2018 r. ...

Informacja

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2017 rok

Projekt pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

  Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r.  realizuje projekt pozakonkursowy  pn.  „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty...

Wyświetlanie 1 - 15 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę