Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową

Informacja w sprawie wpłat związanych ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenie na pracę sezonową Opłatę w wysokości 30 zł (za każdego cudzoziemca) należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11 22-500 Hrubieszów...

Informacja

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)"

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Programu...

Zwrot podatku od stypendiów stażowych, szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864) informujemy, że nastąpiła...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 roku

Załączniki Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Załączniki Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2018- Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy.pdf załącznik nr 1- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf ...

Statystyki 2017 rok

Załączniki Sprawozdanie o rynku pracy - styczeń 2017 r. Sprawozdanie o rynku pracy - luty 2017 r. Sprawozdania o rynku pracy - marzec 2017 r. ...

Projekt pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III"

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany ze...

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Trwające Zrealizowane  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.   Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących: 1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: a)...

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania

Załączniki Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania pdf.

CAZ

Usługi online

Wyświetlanie 16 - 30 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę