Trwające - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Programy i projekty EFS - trwające

Projekt pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV”

  Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2018 r.  realizuje projekt pozakonkursowy  pn.  „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę