TRWAJĄCE - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Programy i projekty EFS

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)"

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Programu...

Projekt pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III"

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany ze...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę