ZREALIZOWANE - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Programy i projekty zakończone

Projekt „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II "

Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy  pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy , Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę