Zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Nagłówek

Programy i projekty EFS - Zrealizowane

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)"

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (III)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Programu...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Projekt „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II "

Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy  pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy , Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III"

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany ze...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę