Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuję że od dnia 01.01.2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja VI" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2...

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (V)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich...

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Regionalnego pn.: „Młody przedsiębiorczy aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Statystyki i analizy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów

tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92

e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę