Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III" w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany ze...

  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (II)" Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Powiatowy Urząd Pracy w  Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy  pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II " w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy , Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa –   projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę